دیدار با رئیس کلانتری ۱۰۶ نامجو

دیدار رئیس سبک اسپرت کماندو با رئیس کلانتری ۱۰۶ نامجو صبح امروز مهدی قشلاقی رئیس سبک اسپرت کماندو با سرهنگ محمد اقا احمدی رئیس کلانتری

حکم عزل سرکار خانم سمیه حیدری

احتراما به استحضار می رساند با توجه به درگیری لفظی سرکار خانم سمیه حیدری با نایب رئیس بانوان سیستم کماندو و عدم احترام به سلسله