اساسنامه اسپرت کماندو

اهـداف

گروه اسپرت کماندو همواره سعی نموده تکنیک ها و ابزار آموزش را به نحوی طراحی نماید تا تمامی افراد جامعه در هر قشر و گروه سنی بتوانند با بهره گیری از آنها از حریم شخصی، ناموس، اموال و وطن خود در برابر سارقان، مهاجمان و بیگانگان محافظت نماید.

گروه اسپرت کماندو با استعانت از خداوند متعال و در ذیل توجهات حضرت مهدی (عج) موفق به تشکیل کمیته های مختلف فنی با مطالعه، شناخت و بررسی نیازهای جامعه در بعد آسیب های اجتماعی و با توجه به نوع نیاز و ضرورت عمومی افراد جامعه با بهره گیری از کار گروه های دانشگاهی، علمی و ورزشی گردیده است.

اینک برای اولین بار در کشور این سبک با مجموعه ای از تکنیکهای نوین رزمی در جهت پر کردن خلع آموزشی ورزشی برای عموم افراد و شهروندان جامعه می باشد. امروزه بیش از هفتاد درصد از رشته های ورزش رزمی دارای فنون دفاع شخصی مختص به خود بوده است که اغلب به صورت نمایشی و دارای محتوای خاص خود می باشد که تا حد زیادی با واقعیت فاصله دارند از آنجایی که اغلب رشته های هنر رزمی بنا به ضرورت و نیازهای امنیتی و اجتماعی هر کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بنیان می شود.

گروه اسپرت کماندو توسط استاد مهدی قشلاقی و جمعی از اساتید برجسته و با تجربه در سایر هنر های رزمی و به نقاط ضعف آنان در مواجهه با واقعیتهای مبارزات خیابانی، جنگ های تن به تن و گروهی و همچنین خلع سلاح سرد و دفاع از خود به صورت کار بردی در درون جامعه پی برده است و با مطالعه ی توانمندی هایی رزمی و دفاعی جهانی اقدام به ابتکار و خلاقیت در جهت طراحی فنونی کاملا ساده ، بومی علمی، عملی و کاربردی با توجه به نیاز و ضرورت اقشار مختلف جامعه نموده است.

گروه اسپرت کماندو ضمن دستیابی به عصاره ای از فنون ترکیبی نوین و هوشمند با امکان بهره گیری از شناخت نقاط حساس و ضعف و قدرت پیکره ی انسان و شرایط محیطی متفاوت فنونی را طراحی نموده که در نوع خود و در سطح جهان برای عموم شهروندان بی نظیر میباشد و امکان حفاظت از خود و دیگران را در شرایط گوناگون هموار می سازد.

نوع پوشش هنرجویان

پوشش هنرجویان گروه اسپرت کماندو یونیفرم مشکی آستین سه رب یا آستین بلند می باشد که دارای یقه ی هفتی هشتی ویا زیـپـی جـلـو بسته می باشد. 

درقسـمت سمت راست سیـنـه لگوی سبـک ودر قسمت چـپ سیـنه پـرچـم جمهوری اسلامی ایران نصـب می شود روی بازوی سمت چپ لـگـوی ویـژه ی اسپرت کـمـانـدو مخصوص بازو و روی بازوی سمت راست آرم کوچک بازویی اسپرت کـماندو نصب میشود و در پشت لباس لگوی بزرگ عقاب دایره ای شکل ما بین دو کـتـف نصب می شود درخـصـوص بانـوان زمانی که در مـراسم عـمـومی ، دولتی و ارگـانی شرکت می کنند.

در صورت استفاده از یونفرم آستین کوتاه میبایست از ساق دست استفاده نمایند شلوار هنرجویان نیز به رنگ مشکی می باشد که سمت چپ نوشته ی اسپرت کـمـانـدو به صورت سـتـونی از بالا به پایین به زبان لاتـیـن نصب می شود و پاچه ی شلوار صورت به ساده میباشد.

نوع پوشش مـربیان

پوشش مربیان گروه اسپرت کماندو یونیفرم مشکی آستین سه رب یا آستین بلند می باشد که دارای یقه ی هفتی هشتی ویا زیـپـی جـلـو بسته میباشد درقسـمت سمت راست سیـنـه لگوی سبـک ودر قسمت چـپ سیـنه پـرچـم جمهوری اسلامی ایران نصـب می شود روی بازوی سمت چپ لـگـوی ویـژه ی اسپرت کـمـانـدو مخصوص بازو و روی بازوی سمت راست آرم کوچک بازویی اسپرت کـماندو نصب میشود و در پشت لباس لگوی بزرگ عقاب دایره ای شکل ما بین دو کـتـف نصب می شود.

درخـصـوص بانـوان زمانی که در مـراسم عـمـومی، دولتی و ارگـانی شرکت میکنند در صورت استفاده از یونفرم آستین کوتاه میبایست از ساق دست استفاده نمایند شلوار مربیان نیز به رنگ مشکی می باشد که سمت چپ نوشته ی اسپرت کـمـانـدو به صورت سـتـونی از بالا به پایین به زبان لاتـیـن نصب می شود و پاچه ی شلوار به صورت ساده می باشد.

معرفی کمیته های گروه اسپرت کماندو:

1- کمیته امورمالی 

2- کمیته روابط عمومی  

3- کمیته فنی  

4- کمیته مربیان

5- کمیته آزمون

6- کمیته داوران

7- کمیته مسابقات

8- کمیته آموزش و برنامه ریزی

9- کمیته بازرسی

10- کمیته امور استانها

11- کمیته انضباطی

12- کمیته تشریفات و تدارکات

13- کمیته قضایی

14- کمیته روابط بین الملل

15- کمیته طرح و برنامه

16- کمیته فرهنگی

17-کمیته گزینش

18 – کمیته پزشکی

19 – کمیته تحقیقات

20- کمیته امور رایانه و تبلیغات

21- کمیته متافیزیک ( فراحسی )

22- کمیته دفاع شخصی

23- کمیته نهاد ها و ارگانها

24- کمیته هنرهای نمایشی

25- کمیته پیشکسوتان

26- کمیته پشتیبانی و تعاون

تعریف مربی:

مربی به شخصی گفته میشود که در دوره های آموزش مربیگری شرکت نموده آزمون های تئوری (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مربوطه ) و به اخذ گواهینامه مربیگری نائل آید و از نظر معنوی فردی ساخته شده دارای تعادل روحی باشد.

شرح وظایف مربی:

1- رعایت مفاد کلیه بخشنامه های ارسالی از سوی سبک کشور.

2- رعایت نمودن دقیق به کلیه موارد فنی و آموزش در کلاس تدریس.

3- حضور فعال در ساعت تدریس در باشگاه های خود با رعایت قوانین حضور در کلاس.

4- هماهنگ نموندن لباس و وسایل استاندارد و دریافت آن از سوی سبک و حضور در کلاس آموزشی.

5- رعایت آموزش های مرتبط با سبک در کلاس های تدریس.

6- همکاری و هماهنگی با نماینده شهرستان و استان مربوطه در خصوص اجرای دقیق تقویم کاری

7- تهیه کلیه وسایل آموزشی (تجهیزات ورزشی ،البسه، احکام ، آرم و…از نماینده سبک استان)

8- ارائه آدرس دقیق کلاس و تعداد هنرجو به صورت ماهیانه به نماینده استان.

9-همکاری لازم هر دو هفته یکبار به صورت حضوری نماینده استان جهت هماهنگی مسائل مربوط به سبک

تعریف نماینده

نماینده به فردی اطلاق میشود که بتواند از نظر فنی و اداری سبک با سبک ، مربی و مسئولین دیگر رشته ها مختلف ورزشی ارتباط برقرار کرده و با برنامه های مدون منظم با هماهنگی سبک کشور بتواند مربی اعضا و هنرجو را به رشته فنی فرهنگی بالایی برساند.

شرح وظایف نماینده

1. نماینده موظف است خود و مربیان تحت پوشش خود را با لباس رسمی سبک تدریس نماید.

2. نماینده موظف احکام تمامی مربیان و داوران خود را با سبک مربوطه تطبیق دهد.

3. هر نماینده موظف است جلسات ماهیانه را با مربیان تحت پوشش خود به منظور تبادل نظر و پیشرفت اهداف سبک تشکیل و نسخه ای از صورت جلسه مربوطه را به دفتر سبک مرکزی ارسال نماید.

4. نماینده موظف است چارت سازمانی خود را تشکیل و اعضای آن را معرفی نماید و نسخه ای از آن را به سبک مرکزی کشور و هیئت ورزش های رزمی استان تقدیم نماید.
تبصره : هر نماینده میبایست هرگونه تغییر در چارت سازمانی خود را سریعا به سبک کشور و هیئت رزمی استان گزارش نماید.

5. هر نماینده موظف است فهرست مربیان تحت نظر خود را با مشخصات کامل مربی و آدرس باشگاه به دفتر مرکزی سبک و هیئت ورزش های رزمی گزارش نماید.

6. نماینده میتواند به جهت رشد و توسعه سبک در استان از وسایل تبلیغاتی مجاز استفاده کرده و فعالیت چشمگیری داشته باشد.

7. هر نماینده موظف است حداقل هر دوماه یکبار به صورت حضوری با دفتر مرکزی سبک ارتباط داشته تا از برنامه های سبک اطلاع و هماهنگی های لازم را بعمل آورد.

8. نماینده موظف است تقویم کاری سالیانه استانی تنظیم و به تمامی مربیان واعضای استان و هیئت رئیسه جهت اجرای دقیق آن ابلاغ نماید.

9. هر نماینده موظف است در تمامی رویداد های سبک کشور حضور داشته و در صورت غیبت نایب رئیس یا دبیر خود را اعزام نماید.

10. هر نماینده موظف است نایب رئیس بانوان خود را مشخص و آموزش های لازم به او ارائه داده و امور بانوان را به صورت صد در صد به ایشان محول نماید.

11. هر نماینده موظف است در تمامی مراسمات خاص مذهبی فرهنگی ورزشی اجتماعی با مجوز از هیئت ورزش های رزمی استان شرکت نموده و صورت جلسه آن به انزمام عکس به هیئت ورزش های رزمی و سبک مرکزی گزارش دهد.

12. هر نماینده موظف است برای تمامی اعضا خود در استان کارت هوشمند فدراسیونی دریافت نماید.

13. هر نماینده موظف است حداقل ۲ رویداد از برنامه های سبک کشور را به صورت کشوری در استان خود میزبان باشد.

14. هر نماینده موظف است نسبت به تهیه احکام، البسه ، وسایل و تجهیزات آموزشی به صورت مستقیم از دفتر مرکزی سبک به صورت هر ۳ ماه یکبار تهیه نماید.

15. هر نماینده موظف است امورات مالی اهم از بدهی و طلب از سوی سبک کشور را به صورت ماهیانه تسویه نماید.

16. هر نماینده موظف است تبلیغات از طریق سایت فضای مجازی بروشور های تبلیغاتی کانال و صفحه های اینستاگرام بیلبورد های تبلیغاتی در نقاط مهم و پر تردد و مرکز شهر جهت جذب نیرو انجام دهد.

شرایط شرکت در کلاس مربیگری درجه : یک ، دو ، سه

مربیگری درجه ۳

 • حداقل سن ۲۰ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن کمربند مشکی دان ۱ فدراسیونی
 • داشتن معرفی نامه از هیئت رزمی و استان مربوطه

مربیگری درجه ۲

 • داشتن سن ۲۳ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن کمربند مشکی دان ۲ فدراسیونی
 • داشتن معرفی نامه از هیئت رزمی و استان مربوطه
 • داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳

مربیگری درجه ۱

 • داشتن سن ۲۶ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن کمربند مشکی دان ۳ فدراسیونی
 • داشتن معرفی نامه از هیئت رزمی و استان مربوطه
 • داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۲

شرایط شرکت در دوره داوری در درجه یک دو سه

داوری درجه ۳

 • ارائه اصل و کپی گواهینامه کمربند مشکی دان ۱ فدراسیونی
 • ارائه معرفی نامه از هیئت
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ۲ برگ
 • قطعه عکس ۴*۳
 • داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳ سبکی

داوری درجه ۲

 • ارائه اصل و کپی گواهینامه کمربند مشکی دان ۲ فدراسیونی
 • ارائه معرفی نامه از هیئت
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ۲ برگ
 • قطعه عکس ۴*3
 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳سبکی
 •  ارائه گواهینامه داوری درجه ۳
 • ارائه گواهی شرکت در ۱ دوره مسابقات کشوری و ۲ دوره مسابقات استانی

داوری درجه ۱

 • ارائه اصل و کپی گواهینامه کمربند مشکی دان ۳ فدراسیونی
 • ارائه معرفی نامه از هیئت
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ۲ برگ
 • قطعه عکس ۴*۳
 • داشتن حداقل سن ۲۶ سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳سبکی
 • ارائه گواهینامه داوری درجه ۲
 • ارائه گواهی شرکت در ۲ دوره مسابقات کشوری و ۳ دوره مسابقات استانی