لباس های کـمـانـدو رسید

به گزارش خبرگزاری گروه رزمی اسپرت کماندو در مصاحبه با مهدی قشلاقی ریس اسپرت کماندو گفت : لباس های سبک تهیه و بزودی در اختیار