دیدار جناب سرهنگ رضاندری عضو اصلی هیئت رئیسه باجناب سرهنگ مرتضی نثاری

اهدای حکم شرکت در استاژ فنی سبک اسپرت کماندو به سرهنگ مرتضی نثاری

حکم استاژ فنی سرهنگ مرتضی نثاری از سوی سرهنگ رضا ندری عضو اصلی هیئت رئیسه سبک اسپرت کماندو اهدا شد

ندری عضو اصلی هیئت رئیسه اسپرت کماندو در مصاحبه با خبرگزاری سبک گفت : حکم استاژ فنی جناب سرهنگ مرتضی نثاری معاونت محترم مبارزه با جرائم جنایی اداره آگاهی شاپور و عضو هیئت رئیسه سبک به ایشان اعطاء شد.

روابط عمومی گروه رزمی اسپرت کماندو فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید