حکم عزل سرکار خانم سمیه حیدری

احتراما به استحضار می رساند با توجه به درگیری لفظی سرکار خانم سمیه حیدری با نایب رئیس بانوان سیستم کماندو و عدم احترام به سلسله مراتب خود در مسابقات کشوری بانوان مورخ 1397/06/15 این سیستم از سمت خود یعنی دبیری بانوان عزل گردیده و از این تاریخ به بعد هیچ سمتی در سیستم کماندو نخواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید