توضیح درموردچگونگی پیدایش ورزشهای رزمی توسط استادمهدی قشلاقی

تاریخچه و پیدایش ورزشهای رزمی

نحوه پیدایش ورزشهای رزمی توسط راهب چینی در 2000 سال قبل در چین باستان و نحوه گسترش ورزشهای رزمی درجهان

مبحث پیدایش ورزش های رزمی

حدود 2000 سال پیش ورزش های رزمی از چین باستان اختراع شد . نحوه اختراع شدنش یک راهب چینی برای تجارت از چین به هندوستان سفر میکرد. در مسیر که از چین به هندوستان برای تجارت میرفتند ، باید از مسیر بیابان ، دریا و کوه عبور میکردند . در مسیر راهزن ها به آنها حمله میکردند و تمام اجناس آنها را غارت میکردند .چندین بار که این مسیر را برای تجارت میرفتند و برمیگشتند ، مورد حمله راهزنان قرار میگرفتند . یکی از این راهبه های چینی که در کاروان بوده بسیار ناراحت میشود از اینکه کاروان آنها و اجناسی که خریدند را راهزنان به غارت میبرند . همانطور که ناراحت است ، میرود و بر روی تپه ای که آن تپه مشرف به جنگل ، کوه و دریا است ، می نشیند . و از شدت اندوه به این فکر میکند که چقدر مشکل زیاد است و چقدر ما بدبخت هستیم که هر دفعه از اینجا عبور میکنیم و راهزنان نمیگذارند هچ پولی کسب کنیم و به خانواده خود بدهیم و هیچ اجناسی نمیتوانیم خریداری کنیم تا برای خانه خود استفاده کنیم . به این موضوع فکر میکرد و بسیار ناراحت بود و پایین همان تپه ای که نشسته بود را تماشا میکرد ! ناگهان دو حیوان کانگرو را دید که با یکدیگر درگیر شده ، و کانگرویی با مشت و سم بر چشم دیگر کانگرو ضربه زده و کانگرو آسیب دیده با رعب و وحشت  پا به فرار گذاشته است .در ذهنش تداعی میشود که این حرکتی که کانگرو بر چشم دیگر کانگرو زد و کانگرو آسیب دیده فرار کرد . در ذهنش ناگهان تداعی میشود که این بار که راهزنان به ما حمله کردند و من از این حرکت استفاده میکنم تا ببینم این حرکت موفقیت آمیز است یا نه . دفعه بعد که برای تجارت به هندوستان میروند ، اجناس مورد نیاز خودشان را خریداری کرده و در راه برگشت به راهزنان که به آنها حمله میکنند تا اجناس آنها را به غارت ببرند ، هر راهزنی که به سمت این راهبه چینی می آید همان حرکتی که کانگرو برای آسیب زدن به دیگر کانگرو انجام داده بود را بر سر غارتگر ها و راهزنان نیز انجام میدهد و دوباره به سمت راهزن دیگری حمله کرده و همان حرکت را انجام میدهد . در ذهنش چنان تداعی میشود که چقدر جالب است که من این حرکت را از آن حیوان یاد گرفتم و اجرا میکنم و این حرکت انسان ها را هم از پا می اندازد . اعضای کاروانش زمانی که مشاهده میکنند که او دوباره از این حرکت استفاده میکند و کاروان او و اجناسش را راهزنان به غارت میبرند . زیرا او یک نفر بوده که این حرکت را بلد بوده و برای آنها جالب میشود و بقیه کاروانش از او میپرسند که چرا هر راهزنی به سمت تو می آید ، چشمش میترکد و فرار میکند و تو چه کاری انجام میدادی ؟ او میگوید حالا به شما میگویم . زمانی که اجناسشان به غارت میرود به سمت کشور خود بازمیگردند . این راهبه چینی دوباره بر میگردد و روی همان تپه و به جنگل میرود و نگاهی به جگل میکند ، و میبیند دو اسب با یکدیگر درگیر شده و و اسب لگد میزند در شکم دیگر اسب و اسبی که آسیب دیده فرار میکند . بار دیگر که که به هندوستان برای تجارت وسایل خود میرود و در راه بازگشت به کشور خود راهزنان که به آنها حمله میکنند ؛ این راهبه با همان مشت و لگدی که از حیوانات یاد گرفته را اجرا میکند و میبیند راهزن هایی که به سمتش می آیند مشت و لگدی که میزنند کاربرد دارد و هیچکس نمیتواند به او آسیب برساندو این راهبه چینی است که به آنها آسیب می رساند . از آن به بعد راهبه می نشست و از حیوانات مختلف کار های مختلف یاد می گرفت مثلا از ببر یاد گرفت پنجه بکشد یا مثلا یاد گرفت لگد بزند . از حیوانات مختلف حرکاتی که برای دفاع از خود استفاده میکردند ، یاد میگرفت . و زمانی که برای تجارت ازهندوستان به کشور خود بر میگردد آنقدر حرفه اش زیاد میشود که هر راهزنی به سمت او می آید ، آن چیز هایی که از حیوانات یاد گرفته و حرکاتی که از حیوانات یاد گرفته استفاده میکند و باعث میشود بتواند راهزن ها را بزند و به آنها آسیب برساند .  و وقتی دوستانش می بینند که این بار بیشترراهزن ها را میزند و حال بسیار قوی تر این کار را انجام میدهد . از او می پرسند که تو چه کاری انجام داده ای تا توانستی به آنها آسیب برسانی؟ به آنها می گوید دوست دارید یاد بگیریرد ؟ آنها در جواب می گویند بله ، ما هم دوست داریم مثل تو یاد بگیریم و بتوانیم از خودمان دفاع کنیم .میگوید من به جنگل رفتم و از رفتار و حرکاتی که حیوانات انجام میدادند الگو گرفتم و انجام دادم و دیدم جواب میدهد که هر حریف انسانی به سمت من می آید آسیب میزنم و جواب میگیرم . حال شما هم که دوست دارید من به شما یاد میدهم . حال آن تعداد نفراتی که بودند ، 20 الی 30 نفر از اعضای آن کاروانی که با هم تجارت میکردند و میخواستند آن حرکات را یاد بگیرند ایستادند ، تا راهبه چینی آن حرکاتی که از حیوانات یاد گرفته بود را به آنها آموزش بدهد . سری بعد که برای تجارت به هندوستان میروند در مسیر برگشت باز مورد حمله راهزنان قرار میگیرند . این سری دیگر هیچ راهزنی نمی تواند اموالشان را غارت کنند ؛ به این علت که تمامی افراد کاروان ، افرادی رزمی کار شده و آموزش دیده بودند و هر راهزنی برای غارت به آنها حمله میکرد ، میتوانستند از اموال خود دفاع کنند . افراد کاروان که از راهبه چینی آموزش دیده بودند زمانی که به خانه های خود بازگشتند ، تمامی حرکات را به خانواده خود برای دفاع از خود یاد دادند . و از اینجا بود که ورزش های رزمی پایه گذاری شد . بعد از آن با گذشت سالیان و با پیشرفت علم آناتومی ، فیزیولوژی و …. باعث پیشرفته تر شدن این موضوع شد . این راهبه چینی پایه گذار آن بود و از لحاظ علمی ، آسیب شناسی ، فیزیولوژِی ، آناتومی و …. به علم ورزش های رزمی اضافه شد و پیشرفت کرد .

حال با پیشرفت روز افزون علم شاهد پیشرفت ورزش های رزمی هستیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید