اسپرت کـمـانـدو استان اصفهان در صنایع دفاع درخشید

اسپرت کماندو شهرستان لنجان و باغبادران از توابع استان اصفهان در صنایع دفاع هنرنمایی کردند

عباسی در مصاحبه با خبرگزاری اسپرت کماندو گفت : اقای یوسفی نماینده شهرستان لنجان و باغباردان در صنایع دفاع استان اصفهان برنامه های دفاع شخصی و هنرهای رزمی سبک اسپرت کماندو را انجام دادند.
وی افزود : این تیم قدرتمند با انجام هنرهای نمایشی و مهیج رزمی اعم از سلاح سرد ، آکروبات ، شکستن اجسام سخت و دفاع شخصی در دید همگان درخشیدند.
وی در پایان از نماینده محترم این تیم اقای یوسفی تقدیر و تشکر نمودند چرا که در این شرایط اسف ناک کرونایی و قرنطینه های پی در پی توانستند امید را در دل همگان زنده نگه دارند

روابط عمومی گروه رزمی اسپرت کماندو فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید