استاژ فنی سبک جهانی اسپرت کـمـانـدو ابان ماه ۹۹

استاژ فنی سبک جهانی اسپرت کماندو ابان ماه ۹۹ استاژ فنی سبک جهانی اسپرت کماندو با تعداد چشم گیری از ورزشکاران این رشته برگزار شدقشلاقی رئیس و بنیانگذار سبک جهانی اسپرت کماندو گفت : در تاریخ ۳۰ ابان ۹۹ استاژ فنی سبک جهانی اسپرت کماندو با نظارت فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و تعداد …

استاژ فنی سبک جهانی اسپرت کـمـانـدو ابان ماه ۹۹ ادامه »