majid

حکم عزل سرکار خانم مهناز نصرت پور

احتراما به استحضار می رساند با توجه به عدم همکاری های لازم سرکار خانم مهناز نصرت پور با نایب رئیس بانوان سیستم کماندو و عدم احترام به سلسله مراتب خود در مسابقات کشوری بانوان مورخ 1397/06/15 این سیستم از سمت خود یعنی رئیس کمیته مربیان بانوان عزل گردیده و از این تاریخ به بعد هیچ …

حکم عزل سرکار خانم مهناز نصرت پور ادامه »

حکم عزل سرکار خانم سمیه حیدری

احتراما به استحضار می رساند با توجه به درگیری لفظی سرکار خانم سمیه حیدری با نایب رئیس بانوان سیستم کماندو و عدم احترام به سلسله مراتب خود در مسابقات کشوری بانوان مورخ 1397/06/15 این سیستم از سمت خود یعنی دبیری بانوان عزل گردیده و از این تاریخ به بعد هیچ سمتی در سیستم کماندو نخواهد …

حکم عزل سرکار خانم سمیه حیدری ادامه »