سربرگ رسمی ورزش رزمی کــمــانــدو جهت تمامی مکاتبات وابلاغ های رسمی

سربرگ رسمی مؤسسه ورزش رزمی کــمــانــدو همراه با شماره ثبت مؤسسه و شماره ثبت برند
سربرگ رسمی مؤسسه ورزش رزمی کــمــانــدو به شماره ثبت مؤسسه طراحی ثبت و در اختیار نمایندگان و همه بزرگواران جهت شناخت کامل سربرگ رسمی ورزش رزمی کــمــانــدو قرار می‌گیرد

   

مهدی قشلاقی بنیانگذار ، مدیر عامل و رئیس ورزش رزمی کــمــانــدو در مصاحبه با خبرگزاری مؤسسه گفت: سربرگ رسمی موسسه به شماره ثبت ۵۱۳۴۵ و شماره ثبت برنده ۴۱۸۷۰۰ طراحی و در اختیار نمایندگان و عموم احاد جامعه قرار میگیرد و تمامی ابلاغ‌ها همراه با کیو آر کد(QR) و نامه‌های رسمی با این سربرگ و مهر و امضاء بنیان‌گذار و مدیرعامل مورد تایید می‌باشد و در غیر این صورت موسسه ورزش رزمی کماندو هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت

دیدگاه‌ خود را بنویسید