حکم عزل سرکار خانم مهناز نصرت پور

احتراما به استحضار می رساند با توجه به عدم همکاری های لازم سرکار خانم مهناز نصرت پور با نایب رئیس بانوان سیستم کماندو و عدم احترام به سلسله مراتب خود در مسابقات کشوری بانوان مورخ 1397/06/15 این سیستم از سمت خود یعنی رئیس کمیته مربیان بانوان عزل گردیده و از این تاریخ به بعد هیچ سمتی در سیستم کماندو نخواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید